top of page

ASCLEPIUS PREMIUM CARE

Obsah programu

 • Registrace klienta v ordinaci Asclepius Medical

 • 1x ročně preventivní prohlídka ke zhodnocení zdravotního stavu

 • Možnost konzultace zdravotního stavu po telefonu v ordinačních hodinách s lékařem ordinace Asclepius Medical

 • E-mailový servis

 • V případě akutního infektu vyšetření CRP v ordinaci na počkání

 • Vyšetření na streptokoky v ordinaci na počkání

 • Vyšetření přístrojem InBody 2x ročně. Komplexní přístrojová analýza složení těla, interpretce výsledku s lékařem

 • Nutriční konzultace 1x ročně v ceně balíčku

 • Výpis ze zdravotní dokumentace, potvrzení na řidičský, zbrojní, potravinářský průkaz zdarma

 • Očkování proti chřipce 1x ročně v ceně balíčku

 • Očkování proti tetanu, černému kašli a záškrtu vakcínou Boostrix v ceně balíčku

 • Objednání se na konkrétní čas s minimální čekací dobou na vyšetření

 • Připomenutí Vašeho termínu vyšetření telefonicky či formou SMS zprávy den před vyšetřením

 • Aplikace infúze vysoko dávkovaného vitaminu C 2x ročně v ceně balíčku

 • Zajištění termínu našim lékařem doporučených zobrazovacích či specializovaných vyšetření v partnerských zdravotnických zařízeních

Roční preventivní prohlídka

 • Základní vyšetření (výška, hmotnost, krevní tlak, puls, BMI)

 • Anamnéza: rodinná, osobní, gynekologická – ženy, farmakologická, alergologická, sociální a pracovní, abusus návykových látek, kontrola pravidelných očkování

 • Fyzikální vyšetření zaměřené na aktuální zdravotní stav

 • orientační vyšetření smyslových orgánů (zrak, sluch)

 • orientační vyšetření kardiovaskulárního systému

 • orientační vyšetření dýchacího systému

 • orientační vyšetření zažívacího systému

 • orientační vyšetření urogenitálního systému

 • palpační vyšetření lymfatických uzlin

 • orientační vyšetření kůže, pigmentových névů a kožních adnex (vlasy, nehty)

 • Klidové EKG a jeho popis

 • Komplexní krevní testy nad rámec běžné prevence

 • Haemoccult: test na odhalení přítomnosti krve ve stolici, v případě pozitivity bude doplněno kolonoskopické vyšetření k vyloučení kolorektálního karcinomu

 • Závěrečný pohovor s lékařem, interpretace jednotlivých výsledků, srovnání s dřívějšími vyšetřeními, vyhodnocení trendů, doporučení dalších kroků a dalších potřebných vyšetření

 • V případě indikace lékařem, budou individuálně doplněna další vyšetření (zobrazovací metody, vyšetření u specialistů)

ASCLEPIUS NUTRI CARE

Obsah programu

 • Program je určen klientům, kteří mají zájem o zdravý životní styl a zároveň chtějí upravit svou hmotnost

 • Základní část programu trvá 3 měsíce, probíhá v jednotlivých konzultacích, zpravidla po měsíci, a má za cíl naučit klienta hubnout zdravě a váhu si udržet

 • Probíhá pod dohledem lékaře ordinace privátní zdravotní péče Asclepius

 • Klient absolvuje vstupní konzultaci a poté následné konzultace, které probíhají vždy po měsíci

 • Opakované měření všech parametrů přístrojem InBody 230, porovnání se vstupními
  hodnotami, interpretace výsledků

 • Analýza osobního jídelníčku, případných chyb, hledání rezerv k jeho dalšímu vylepšení

 • Řešení případných otázek klienta, pochybností či nejistoty v dosavadním procesu

 • Rozbor pohybové aktivity, případně doporučení její optimalizace

 • Závěrečné měření tělesných parametrů přístrojem InBody a porovnávnání se vstupními a
  předchozími výsledky

 • Závěrečné shrnutí a doporučení

Vstupní konzultace

 • celkové vyšetření lékařem, zhodnocení tělesné konstituce, celkového zdravotního stavu

 • analýza přístrojem InBody 230 – určení hmotnosti, procenta a distribuce tělesného tuku, svalové hmoty, BMI, poměru pas/boky, bazálního a doporučeného energetického výdeje

 • konzultace dosavadních stravovacích návyků a pohybového režimu

 • stanovení reálného cíle

 • poučení o principech redukční diety a doporučení vhodného dietního plánu

PROHLÍDKA ASCLEPIUS COMPLEX

Obsah:

 • Jednorázová prohlídka COMPLEX zahrnuje komplexní, pečlivě sestavený soubor vyšetření jdoucí nad rámec prevence hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zohledňuje nejnovější statistická data o zdravotním stavu české populace a je zaměřena na včasnou diagnostiku onemocnění, jež jsou nejčastější příčinou dlouhodobé nemocnosti a úmrtnosti.

 • Výstupem vyšetření je shrnutí všech dílčích výsledků do závěrečné zprávy o aktuálním zdravotním stavu klienta. Zpráva rovněž zahrnuje zhodnocení individuálního kardiovaskulárního rizika a eventuální doporučení změny životosprávy, poučení o další onkologické prevenci a případně i doporučení frekvence následných kontrol nebo i doplnění dalších vhodných vyšetření.

Obsah prohlídky:

 • Základní vyšetření (výška, hmotnost, krevní tlak, puls, BMI)

 • Anamnéza: rodinná, osobní, gynekologická – ženy, farmakologická, alergologická, sociální a pracovní, abusus návykových látek, kontrola pravidelných očkování

 • Fyzikální vyšetření zaměřené na aktuální zdravotní stav

 • orientační vyšetření smyslových orgánů (zrak, sluch)

 • orientační vyšetření kardiovaskulárního systému

 • orientační vyšetření dýchacího systému

 • orientační vyšetření zažívacího systému

 • orientační vyšetření urogenitálního systému

 • palpační vyšetření lymfatických uzlin

 • orientační vyšetření kůže, pigmentových névů a kožních adnex (vlasy, nehty)

 • Klidové EKG a jeho popis

 • Komplexní krevní testy nad rámec běžné prevence

 • Haemoccult: test na odhalení přítomnosti krve ve stolici, v případě pozitivity bude doplněno kolonoskopické vyšetření k vyloučení kolorektálního karcinomu

 • Závěrečný pohovor s lékařem, interpretace jednotlivých výsledků, srovnání s dřívějšími vyšetřeními, vyhodnocení trendů, doporučení dalších kroků a dalších potřebných vyšetření

 • V případě indikace lékařem, budou individuálně doplněna další vyšetření (zobrazovací metody, vyšetření u specialistů)

Pokud máte zájem o členství v programu nebo jednorázovou prohlídku, kontaktujte nás a rádi Vám poskytneme bližší informace :-)

bottom of page