top of page
Pracovnělékařské služby

Ordinace praktického lékaře Asclepius, Táborská 325/57, Praha 4 Nusle, zajišťuje pracovnělékařské služby v rozsahu daném legislativou, dle Vyhlášky č. 79/2013 Sb.

 

V současné době máme volné kapacity a přijímáme nové smluvní klienty.

Dle § 54 zákona o specifických zdravotních službách a zákoníku práce č. 262/2006 Sb. mají organizace povinnost zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařskou péči. V případě nezajištění pracovně lékařské péče může být dle § 92 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví uložena pokuta orgánem ochrany veřejného zdraví až do výše 2 milionů Kč.

Dle legislativy provádíme prohlídky vstupní, pravidelné, výstupní, mimořádné ze zdravotních či nezdravotních důvodů. Výsledkem prohlídky je posudkový závěr o zdravotní způsobilosti k práci.

Pro management Vaší společnosti můžeme dále nabídnout členství v programu privátní zdravotní péče - objednání na čas, přednostní termíny, důkladné preventivní prohlídky a individuální přístup jsou pro nás prioritou.

Pokud máte zájem o zaslání nabídky, vyplňte prosím kontaktní formulář níže, budeme Vás kontaktovat.

bottom of page